309892463905487 Skip to main content
All Posts By

Squire

vier mensen die een stagecontract opstellen

Onderdelen van een stagecontract + gratis template

By Voor bedrijven

Je vraagt je af wat er allemaal in stagecontracten staat. Bij Squire werken we voortdurend met stagiaires van verschillende scholen. We hebben de stagecontracten met elkaar vergeleken en zo een overzicht van alle onderdelen van een stagecontract en één alomvattende template gemaakt!

Van onbetaalde stages tot veiligheid op de werkplek, er zijn veel juridische zaken waar jij als stagegever bewust van moet zijn. Dit om ervoor te zorgen dat je bedrijf geen risico loopt op wettelijke aansprakelijkheid of andere vervelende situaties. Daarom delen we in deze blog alles wat je moet weten over stagecontracten, zodat je een succesvol en wettelijk conform stageprogramma kunt opzetten. Laten we meteen beginnen met alle onderdelen van stagecontracten!

Van onbetaalde stages tot veiligheid op de werkplek, er zijn veel juridische zaken waar jij als stagegever bewust van moet zijn. Dit om ervoor te zorgen dat je bedrijf geen risico loopt op wettelijke aansprakelijkheid of andere vervelende situaties. In deze blog bespreken we alles wat je moet weten over stagecontracten, zodat je een succesvol en wettelijk conform stageprogramma kunt opzetten. Laten we meteen beginnen!

Maar eerst: Het is belangrijk om te weten dat een arbeidsovereenkomst en stageovereenkomst niet hetzelfde zijn. Een stageovereenkomst is een contract tussen de stagiair en het bedrijf waarbij de stage loopt. Dit document beschrijft de rechten en verplichtingen als stagiair, evenals de verwachtingen van het bedrijf en de stagebegeleider. Om te beginnen geven we al mee dat dat studentstagiairs momenteel geen stagevergoeding mogen ontvangen in België. Dat mag in Nederland wel. Daarom is het deel over stagevergoedingen momenteel enkel relevant voor Nederlandse stagegevers.

Onderdelen van een stagecontract

1. Gegevens van de school, de stagedocent, het stagebedrijf, de stagebegeleider en de stagiair.

Het eerste onderdeel van een stagecontract zijn persoonsgegevens. Die gegevens bestaan uit naam en adres van de school, voornamen, achternamen, rijksregister-/BSN-nummer, telefoonnummer, e-mailadressen, etc.

2. Werkzaamheden en/of takenpakket

Het tweede onderdeel van stagecontracten zijn vaak werkzaamheden of/en takenpakketten. Die werkzaamheden houden de algemene richting van de stage in. Waar zal de stagiair zich in grote lijnen mee bezig houden? En kan nog specifieker worden door een takenpakket te voorzien? Probeer ook meteen na te denken over concrete opdracht beschrijvingen.

3. Verantwoordelijkheden

Bij de eerder genoemde werkzaamheden en takenpakketten horen natuurlijk verantwoordelijkheden. Daarom is het volgende onderdeel in het stagecontract  welke verantwoordelijkheden de stagiair krijgt en wat de maatregelen zullen zijn als er niet correct naar wordt gehandeld.

4. Gezagsverhouding

Bovendien is er bij een stage is er een gezagsverhouding tussen stagiair en bedrijf. Die verhouding gaat bijvoorbeeld over werktijden, ziekteregels en deadline-naleving. Zowel het  bedrijf als de stagiair moeten de regels voor arbeidsomstandigheden en -tijden naleven. Bij minderjarige stagiairs zijn er nog andere aandachtspunten. CAO-regels voor arbeidstijden gelden niet altijd voor stagiairs als het anders in het stagecontract is opgenomen.

5. Werktijden en stageperiode

Ook werktijden en de stageperiode zijn onderdelen van het stagecontract. Bij een stage is de werktijd afhankelijk van de afspraken met het stagebedrijf. Zo kan de stageduur variëren van weken tot maanden. Het aantal uren dat de stagiair per week stage loopt, verschilt per bedrijf. Vaak werkt de stagiair fulltime mee in het bedrijf. Sommige stages zijn parttime. Het is belangrijk om de afgesproken werktijden te respecteren.

6. Geheimhoudingsplicht

Veel bedrijven willen voorkomen dat vertrouwelijke gegevens (van klanten) tijdens of na de stage worden gedeeld met bijvoorbeeld concurrenten. Hierdoor kan het zijn dat een onderdeel van het stagecontract gaat over geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat er een extra geheimhoudingscontract ondertekend wordt waarin afgesproken dat alle vertrouwelijke informatie niet verder verspreid mag worden. Maar dit kan ook een extra puntje zijn in het stagecontract zelf. Het stagecontract kan tevens benadrukken dat de stagiair tijdens de stage of na afloop niet direct vergelijkbaar werk voor zichzelf of een ander bedrijf mag verrichten. Het is daarnaast verstandig om vooraf afspraken te maken over welke informatie wel of niet in het stageverslag mag worden opgenomen.

7. Ziekte en vakantie

Het volgende onderdeel gaat over ziekte en vakantie. Een stagegever is namelijk verplicht om de wetgeving over jaarlijkse vakantie na te leven tegenover de stagiair. Dit houdt in dat de stagiair recht heeft op jaarlijkse vakantie naargelang de prestaties die hij/zij het voorgaande jaar heeft geleverd.

Indien de stagiair tijdens een bepaald jaar wettelijk geen of slechts gedeeltelijk recht heeft op vakantie, moet de stagegever een niet-betaalde vakantie geven die opgenomen moet worden als wettelijke vakantie. De totale duur van de betaalde en niet-betaalde vakantie bedraagt minimaal 24 dagen gedurende de twaalf maanden van de stageovereenkomst in het lopende kalenderjaar.

Bovendien moet de stagegever de stagiair met een voltijdse stageovereenkomst één niet-betaalde vakantiedag geven per volledige kalendermaand. Deze vakantiedagen kunnen niet worden overgedragen naar een andere onderneming of naar het volgende kalenderjaar.

8. Stagevergoeding (enkel in Nederland)

En dan het onderdeel van het stagecontract dat de aandacht trekt: Stagevergoeding. Belangrijk om te weten is dat het verboden is om in België stagevergoeding te geven aan leerling-stagiairs. Dit komt omdat, in tegenstelling tot Nederland, de Belgische overheid de stage ziet als een leerervaring en niet als manier om geld te verdienen. Maar vrijwillige (= niet-leerling) stagiairs mogen wel een stagevergoeding krijgen. Deze alinea is dus enkel relevant als je stage geeft aan een werkstagiair, of leerling-stagiair in Nederland. Hieronder een overzicht van de gemiddelde stagevergoedingen per Nederlandse studie categorie:

 • Mbo-stages:

De gemiddelde stagevergoeding voor een fulltime stage is 227 euro per maand.

 • Hbo-stages:

Tijdens het tweede en derde jaar van een hbo-opleiding ligt de gemiddelde stagevergoeding tussen de 136 en 227 euro per maand. Voor een vierdejaars stage krijgen hbo-studenten tussen de 227 en 363 euro per maand.

 • Wo-stages:

Wo-studenten krijgen gemiddeld tussen de 227 en 454 euro per maand tijdens een stage.

 • Belasting en stagevergoeding:

Bij elk bedrijf moet je een loonbelastingverklaring invullen, waarop je kunt aangeven of je loonheffingskorting wil toepassen. Je kunt loonheffingskorting echter maar bij één bedrijf tegelijk toepassen, dus bereken van tevoren bij welk bedrijf het je het meest zal opleveren als je ook een bijbaan hebt.

9. Extralegale voordelen

Stagevergoedingen in België zijn dus verboden voor leerling-stagiairs. Maar dat betekent niet dat de stagegever op geen enkele andere manier kan vergoeden. Dit mag namelijk wel in de vorm van extralegale voordelen. Extralegale voordelen worden ook opgenomen in het stagecontract. Voorbeelden zijn:

 • Ecocheques
 • Maaltijdcheques
 • Extra vakantiedagen
 • Vergoeding voor feestdagen
 • Bedrijfswagen met tankkaart
 • Mogelijkheid tot thuiswerken
 • Extra trainingen en certificaten
 • Vergoeding voor woon-werkverkeer
 • Onkostenvergoeding voor overwerk
 • Laptop en/of mobiele telefoon van werk
 • Abonnement voor het openbaar vervoer
 • Vergoeding voor werken in het weekend
 • Hospitalisatieverzekering en groepsverzekering
 • Internetabonnement voor thuis (voordeel bij thuiswerken)

10. Wijze van uitbetaling (enkel in Nederland)

Deze alinea is enkel relevant voor stagegevers die stage geven aan werk-stagiairs in België, of alle vormen van stages in Nederland.

Het stagebedrijf moet loonheffing en premie inhouden om het netto bedrag uit te betalen. Zo is er beperkt loon in natura toegestaan, zoals een onkostenvergoeding, zonder fiscale gevolgen. De wet beschrijft hoe dit moet gebeuren. Bekijk die wetten dus goed. De datum van uitbetaling moet worden vastgelegd in het stagecontract of via de CAO van het bedrijf.

11. Verzekeringen

Het behoort tot de verantwoordelijkheid van zowel de stagegever als de school om de stagiairs goed te verzekeren. Daarom is de school  verantwoordelijk om alle studenten te verzekeren voor fysieke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en juridische bijstand.

Schade aan eigendommen of apparatuur die aan de stagiair is toevertrouwd, is mogelijk niet gedekt door de schoolverzekering. Daarom is het aanbevolen om de polis van de stagegever voor de stage uit te breiden met een clausule voor ‘toevertrouwde goederen’. Hiervoor is de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van het stagebedrijf is doorgaans voldoende.

12. Ontbindende voorwaarden

Verder kan het stagecontract ook een clausule bevatten die voorschrijft dat het contract eindigt na een bepaalde gebeurtenis. Dit is echter in strijd met het ontslagrecht en dus zijn niet alle voorwaarden toegestaan. Een ontbindende voorwaarde die bepaalt dat het stagecontract eindigt wanneer het bedrijf ophoudt te bestaan, is bijvoorbeeld verboden. Wel kan er een bepaling worden opgenomen die het contract beëindigt als het bedrijf de stagiair vast in dienst neemt. Dit heeft als bijgevolg dat de (leer)stage kan worden beëindigd.

13. Privacyverklaring van het stagecontract

Tot slot kan er een privacyverklaring worden opgesteld. Dit om de privacy van zowel het bedrijf, de school als de stagiair wettelijk te beschermen. Onderdelen die doorgaans aan bod komen in een privacyverklaring, zijn:

 • Identificatie en contactgegevens van alle partijen
 • Welke persoonsgegevens worden verwerkt of/en bijgehouden
 • Voor welke doeleinden en met welke rechtsgrond de persoonsgegevens worden verwerkt
 • Bewaartermijn van deze gegevens
 • Ontvangers en doorgifte van deze gegevens
 • Rechten met betrekking tot verwerking van de aan deze partijen verstrekte persoonsgegevens
 • Contactgegevens van de verantwoordelijke(n) voor privacyverklaring van alle betrokken partijen (Wie is verantwoordelijk voor het wettelijk inkaderen van de privacyverklaring)

Wil je nog concretere informatie over deze stof? Bekijk dan alle details van het statuut leerling-stagiair.

Ontvang je gratis Stagecontract Template!

Zoals beloofd, kan je hieronder een template vinden van een stagecontract. We hebben dit opgesteld door stagecontracten te verzamelen van verschillende hogescholen om zo één alomvattende template te maken. Op die manier krijg je in een handomdraai een goed beeld van hoe zo’n document er precies uit ziet. Je vindt ‘m terug in je mail (check spam!).

Heb je er al eens over nagedacht om te gaan studeren in het buitenland? Studeren of stage lopen in het buitenland is een unieke ervaring die je kan helpen om persoonlijk en professioneel te groeien. Er zijn verschillende redenen waarom je deze stap zou moeten overwegen. Lees hieronder verder de verschillende zaken waarmee je rekening moet houden. Studeren in het buitenland: 5 redenen waarom

Studeren in het buitenland: 5 redenen waarom

By Voor studenten

Heb je er al eens over nagedacht om te gaan studeren in het buitenland? Studeren of stage lopen in het buitenland is een unieke ervaring die je kan helpen om persoonlijk en professioneel te groeien. Er zijn verschillende redenen waarom je deze stap zou moeten overwegen. Lees hieronder verder de verschillende zaken waarmee je rekening moet houden.

Culturele verrijking

Als je overweegt om te gaan studeren in het buitenland biedt het de mogelijkheid aan om nieuwe culturen te ontdekken en te leren over verschillende tradities en gewoonten. Dit kan een verrijkende ervaring zijn die je wereldbeeld kan verbreden en je kan helpen om meer begrip en respect te hebben voor andere culturen.

Taalvaardigheden

Als je in het buitenland studeert heb je de kans om je taalvaardigheden te verbeteren en te oefenen in een natuurlijke omgeving. Het leren van een vreemde taal kan niet alleen nuttig zijn voor je persoonlijke ontwikkeling, maar ook voor je professionele carrière.

Internationale werkervaring

Het opdoen van internationale werkervaring kan een voordeel zijn als je solliciteert naar toekomstige banen. Werkgevers waarderen vaak kandidaten die ervaring hebben met werken in een internationale omgeving, omdat zij in staat zijn om zich aan te passen aan verschillende culturen en werkomgevingen.

Netwerk opbouwen

Studeren in het buitenland biedt de mogelijkheid om een netwerk op te bouwen van internationale contacten. Dit kan nuttig zijn voor je professionele ontwikkeling en kan helpen bij het vinden van toekomstige carrièremogelijkheden.

Persoonlijke groei

Studeren in het buitenland kan een uitdagende ervaring zijn die je in staat stelt om je persoonlijke grenzen te verleggen en jezelf op persoonlijk vlak te ontwikkelen. Het kan helpen bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en aanpassingsvermogen.

Hou je leerstof bij

We willen niet klinken als je mama, maar het bijhouden van je leerstof bezorgt je op het einde van de rit heel wat minder stress. We bedoelen niet dat je elke dag al je lessen van die dag dient bij te houden. Wij raden je echter wel aan om een paar momenten per week in te plannen om je leerstof te bekijken en samen te vatten.

Om van start kunnen gaan aan je buitenlands avontuur heb je meestal de volgende dingen nodig:

Geldige reisdocumenten: Je hebt een geldig paspoort nodig om naar het buitenland te reizen. Sommige landen vereisen ook een visum, afhankelijk van je nationaliteit en het doel van je reis. Zorg ervoor dat je ruim op tijd je reisdocumenten aanvraagt. Hier vind je meer informatie over reisdocumenten en reisadvies. 

Toegang tot financiering: Studeren in het buitenland kan duur zijn. Je moet mogelijk inschrijvingsgeld betalen, reis- en verblijfskosten dekken en levensonderhoudskosten betalen. Je hebt daarom toegang tot financiering nodig, zoals studiefinanciering, beurzen, leningen of spaargeld.

Goede kennis van de taal: Als je in het buitenland studeert is het belangrijk dat je de taal van het land waar je naartoe gaat goed beheerst. Dit is nodig om te kunnen communiceren met de lokale bevolking en om goed te kunnen functioneren op je studie of werkplek.

Voldoende voorbereiding: Het is belangrijk om je goed voor te bereiden voordat je naar het buitenland vertrekt. Dit omvat het onderzoeken van de lokale cultuur en gewoonten, het regelen van accommodatie en vervoer en het begrijpen van de regels en voorschriften voor het studeren of stage lopen in het buitenland.

Geduld en aanpassingsvermogen: Studeren in het buitenland kan een uitdagende ervaring zijn. Het kan tijd kosten om te wennen aan een nieuwe omgeving en cultuur. Het is belangrijk om geduld te hebben en een open houding te hebben om te kunnen slagen in het buitenland.

Het is belangrijk om op tijd te beginnen met de voorbereidingen als je van plan bent om te studeren in het buitenland, zodat je alles op tijd kunt regelen. Kortom, studeren of stage lopen in het buitenland kan een waardevolle ervaring zijn die je persoonlijke en professionele ontwikkeling kan bevorderen en je kansen op succes in de toekomst kan vergroten.

Tips om als bedrijf te werken met studenten van Gen Z

By Voor bedrijven

De generatie Z is de jongste generatie op de arbeidsmarkt en volgt de millennials op. Technologie en sociale verandering hebben hen gevormd, en velen beschouwen hen als de eerste volledig digitale generatie. Gen Z-studenten kunnen een verfrissende ervaring zijn voor een bedrijf.Zij verwachten dat werkgevers hun waarden delen en zich inzetten voor hen als toekomstige werknemers. Deze jongeren zijn technologisch onderlegd, hebben nieuwe ideeën en kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan uw bedrijf. De volgende tips helpen u effectief te werken met Gen Z-studenten:

Tip 1: Geef ze verantwoordelijkheid

Gen Z-studenten willen graag uitgedaagd worden en willen graag verantwoordelijkheid krijgen. Laat ze taken uitvoeren die passen bij hun vaardigheden en interesses. Dit zal hun motivatie verhogen en hen stimuleren om meer bij te dragen aan je bedrijf.

Tip 2: Geef feedback 

Gen Z-studenten willen graag weten hoe ze presteren. Geef hen regelmatig feedback over hun werk en beantwoord hun vragen. Dit zal hen helpen hun vaardigheden te ontwikkelen en hen laten zien dat je hun bijdragen waardeert.

Tip 3: Bied flexibiliteit

Gen Z-studenten hechten veel waarde aan flexibiliteit en balans tussen werk en privéleven. Bied hen daarom flexibele werkuren en de mogelijkheid om van thuis uit te werken. Dit zal hen helpen om beter te presteren en meer tevreden te zijn in hun werk.

De generatie Z is de jongste generatie op de arbeidsmarkt en volgt de millennials op. Technologie en sociale verandering hebben hen gevormd, en velen beschouwen hen als de eerste volledig digitale generatie. Gen Z-studenten kunnen een verfrissende ervaring zijn voor een bedrijf. Tips om als bedrijf te werken met studenten van Gen Z

Tip 4: Investeer in technologie

Gen Z-studenten zijn opgegroeid in een tijdperk van technologische vooruitgang. Investeer daarom in de nieuwste technologie en tools om hun werk gemakkelijker te maken. Dit zal hen helpen om hun taken sneller en efficiënter uit te voeren.

Tip 5: Creëer een inclusieve omgeving

Gen Z-studenten hechten veel waarde aan diversiteit en inclusie. Zorg er daarom voor dat je bedrijf een inclusieve omgeving biedt waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt. Dit zal hen helpen om hun bijdragen beter te waarderen en het zal de teamgeest bevorderen.

Door deze tips te volgen, kan je bedrijf een succesvolle en vruchtbare samenwerking aangaan met studenten van de Gen Z-generatie. Door deze stappen te nemen kun je je als bedrijf voorbereiden op de komst van Gen Z in het bedrijfsleven en hen betrekken bij je bedrijf.

Vond je dit artikel handig? We hebben nog tal van blogs over tips, how-to’s en toffe reisbestemmingen voor studenten!

Beste reisbestemmingen voor studenten: Zomervakantie

By Voor studenten

Met de zomervakantie om de hoek, is het de perfecte tijd om als student reisbestemming te te kiezen om een onvergetelijke vakantie te plannen. Europa heeft zoveel mooie reisbestemmingen voor in de zomervakantie, dat het moeilijk soms si om te beslissen waar je naartoe wilt. Wij sommen de beste reisbestemmingen voor studenten op voor in de zomervakantie. Ze zijn allemaal het overwegen waard!

Leuke zomerbestemming 1: Barcelona, Spanje

Barcelona heeft werkelijk alles te bieden: een rijke geschiedenis, adembenemende architectuur, een bruisend nachtleven, verrukkelijk eten en zonovergoten stranden. Deze stad is absoluut de perfecte bestemming voor een onvergetelijke zomervakantie. Barcelona kent talloze bezienswaardigheden, zoals de wereldberoemde Sagrada Familia, het betoverende Park Güell en het prachtige Casa Batlló. Maak een wandeling over de levendige Ramblas, dé iconische boulevard van de stad, of verken de historische gotische wijk. Voor ontspanning en zonnebaden is het strand van Barceloneta de ideale plek. En laten we het bruisende nachtleven niet vergeten! Barcelona staat bekend om zijn vele bars en clubs, waar je kunt genieten van verfrissende drankjes en dansen tot in de vroege uurtjes.

 

Barcelona, what to see and do | spain.info

Leuke zomerbestemming 2: Santorini, Griekenland

Het is lastig om slechts één regio in Griekenland te kiezen, gezien het land zoveel te bieden heeft. Toch is een bezoek aan Santorini absoluut een must. Santorini behoort tot de meest romantische bestemmingen in heel Europa en biedt een adembenemend uitzicht over de betoverende Egeïsche Zee. Dit eiland staat bekend om zijn karakteristieke witte huizen met sierlijke blauwe koepels en smalle straatjes die erg uitnodigend werken om te gaan verkennen. Breng een bezoek aan de schilderachtige stadjes Oia en Fira, waar je kunt genieten van onvergetelijke zonsondergangen. Vergeet ook niet de prachtige stranden van het eiland, waaronder het wereldberoemde Red Beach. Bovendien is Santorini een paradijs voor wijnliefhebbers, met verschillende wijnhuizen waar je kunt genieten van de heerlijke lokale wijnen.

 

21 x bezienswaardigheden Santorini bezoeken? Wat te doen + tips

Leuke zomerbestemming 3: Amalfikust, Italië

De Amalfikust wordt beschouwd als een van de meest adembenemende kustlijnen ter wereld, met een spectaculair uitzicht op de uitgestrekte Middellandse Zee. Langs deze kustlijn vind je charmante stadjes, zoals Positano, Amalfi en Ravello. Verken de kleurrijke huizen en smalle straatjes van Positano, bewonder de indrukwekkende kathedraal van Amalfi en ontdek de prachtige tuinen van Villa Cimbrone in Ravello. Bovendien kun je de kustlijn per boot verkennen en genieten van het schitterende panorama van kliffen en zee. Het is niet al te ver, wat het perfect maakt voor een studentenreis!