309892463905487 Skip to main content

Tevreden werknemers zijn het meest waardevolle dat je bezit als bedrijf. Zij zijn productiever en creatiever omdat ze zich gewaardeerd voelen door jou als werkgever of beslissingsmaker. Op die manier creëer je loyale werknemers die je niet snel de rug toekeren. Die tevreden werknemers creëer je door in te zetten op employer branding. Ook wel de beste rekruteringstool genoemd voor het aanwerven van nieuw talent.

Wat is de betekenis van employer branding?

Employer branding is jezelf als werkgever positioneren in de markt als een aantrekkelijk bedrijf dat geeft om zijn werknemers. Op die manier tracht je medewerkers te behouden en nieuwe talenten aan te trekken.

Met de war of talent die volop bezig is, is er meer dan ooit nood aan employer branding binnenin je organisatie. Stel jezelf op als een werkgever die luistert naar zijn werknemers en deze betrekt in het reilen en zeilen van je onderneming. Zo ben je onmiddellijk een stuk interessanter voor toekomstige werknemers.

Employer branding guide: 6 tips voor het aantrekken van nieuw talent

Tip 1: Creëer een duidelijke bedrijfscultuur

Je overtuigt pas toekomstige werknemers als je zelf weet wie je bent en waar je naartoe wilt. Wanneer je dit hebt bepaald voor jezelf, is het belangrijk om dit te laten doordringen in elke laag van je onderneming.

Een hulpmiddel om dit te realiseren is door het vastleggen van 4 à 5 kernwaarden in je onderneming. De kernwaarden die we bij Squire in ons bureau omhoog hebben hangen, zijn als volgt:

  • Betrokkenheid
  • Zelfontplooiing
  • Samenhorigheid
  • Respect

Maak die kernwaarden ook duidelijk kenbaar aan iedereen die betrokken is bij je onderneming. Die kernwaarden vormen de pijlers waar je employer branding op steunt.

Kernwaarden van Squire toegelicht

Laten we als voorbeeld dieper in gaan op de kernwaarden die we bij Squire hebben vastgepind. Zoals eerder aangehaald is dit namelijk belangrijk voor employer branding.

Betrokkenheid

Als oprichter van Squire wil ik dat iedereen die meewerkt aan het project, zich ook echt betrokken voelt. Dit creëer ik door medewerkers en stagiairs uit te dagen om mee na te denken en ze prikkel om met ideeën te komen. 

Betrokkenheid is de snelste weg naar een positief resultaat. Probeer er dus voor te zorgen dat iedereen zich gehoord voelt en echt deel uitmaakt van het team.

Zelfontplooiing

Squire is opgericht met als doel om het talent van studenten ten volle te benutten. Dit doen we door komaf te maken met slechte stageplaatsen die niets bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Hetzelfde principe trek ik door bij mijn eigen medewerkers. Je zelfontwikkeling stopt nooit. Stilstand is als het ware achteruitgang. Daarom dat we bij Squire sterk inzetten op het geven van extra opleidingen om het aanwezige talent verder te laten ontwikkelen. 

Samenhorigheid

Je creëert pas tevreden en loyale medewerkers als er een gevoel van samenhorigheid heerst binnenin je bedrijf. Dit is in mijn opinie een kernwaarde die elke onderneming dient na te streven. 

Wanneer iemand graag voor je werkt en zich echt thuis voelt, gaat die automatisch productiever en creatiever zijn in het uitwerken van opdrachten en projecten. Probeer hier daarom ook als leidinggevende goed op in te zetten.

Respect

Het hebben van respect klinkt als…basisrespect, maar dat is jammer genoeg niet altijd het geval. Bij Squire hebben we een cultuur van respect gecreëerd. Niet alleen onder collega’s, maar ook naar bedrijven, scholen, studenten of andere externe partijen toe. 

Elk mailtje en elk telefoontje behandelen we met evenveel respect. Of dit nu een potentiële klant is of iemand die fout verbonden is. Iedereen wordt gezien als evenwaardig. Door geen onderscheid te maken zorgen we ervoor dat iedereen zich gelijk behandeld voelt. 

Tip 2: Stel een employer branding strategie op

Giet je kernwaarden uit tip 1 in een welomschreven employer branding strategie. Een strategie is pas een strategie als het is uitgeschreven. Wanneer je in bezit bent van een uitgeschreven employer branding strategie, weet je wat de actiepunten zijn voor de eerstvolgende periode. 

Zie je deze strategie dus niet als een losstaand plan van aanpak. Zorg ervoor dat het past in je algemene bedrijfs- en marketingstrategie. 

Je employer branding strategie dient als ondersteunende schakel in het behalen van je doelen op korte- en lange termijn.

Tip 3: Breng je werknemers op de hoogte

Een strategie is pas effectief als iedereen die eraan bijdraagt op de hoogte is. Laat het inburgeren bij je werknemers. Pas wanneer iedereen eenzelfde richting uitkijkt, ben je opweg tot het succesvol behalen van je ondernemingsdoelstellingen. 

Tip 4: Kies een geëngageerde medewerker om te waken over je employer branding strategie

Duid een geëngageerd persoon aan binnen je organisatie. Hij/zij waakt vervolgens over de correcte uitvoering van je employer branding strategie. Als je een groot bedrijf bent en je beschikt over een financiële afdeling, is het altijd slim om daar iemand te zoeken. Zij hebben meer zicht op de vrijgemaakte budgetten voor het uitvoeren van je employer branding strategie. 

Tip 5: Creëer een transparante aanwervingscultuur

Vandaag de dag is het aanwerven van nieuwe werknemers een grote uitdaging. We zitten namelijk middenin de war of talent. Vandaar dat het aangeraden is om een transparante aanwervingscultuur op te nemen in je employer branding strategie. 

Als bedrijf onderscheid je jezelf door je te ontfermen over niet aangeworven kandidaten. Voorzie hen altijd van opbouwende feedback en help hen desnoods bij het vinden van een andere job. Voor jou als bedrijf een kleine moeite, voor de kandidaat een wereld van verschil. 

Dit straalt zich af op potentiële talenten die je wel wilt aanwerven. Onthoud altijd dat iedereen die je pad kruist een opportuniteit is voor je bedrijf. Zowel rechtstreeks als onrechtstreeks kunnen zij waarde bij brengen.

Tip 6: Zet je werknemers in de spotlight

Deel de interessante verhalen van je werknemers met de wereld. Een subliem voorbeeld van een werkgever die daarop inspeelde, is de Stad Gent. Met hun personeelsmagazine ‘Gentsers’ zetten ze werknemers in de kijker met hun opmerkelijke verhalen. Dit maakte van de Stad Gent plots een hotspot voor potentiële werknemers.

Hiermee wil ik niet zeggen dat je al die verhalen per se moet bundelen in een magazine, maar probeer ze wel op de één of andere manier te bundelen. Maak video’s om te delen op sociale media, neem interviews af voor op je website, voorzie testimonials,…De mogelijkheden zijn oneindig.

Conclusie

Als je als winnaar van de war of talent uit de bus wilt komen, raden we je aan om te investeren in een welomschreven employer branding strategie. Dit maakt je bedrijf een stuk aantrekkelijker voor potentiële werknemers.