Er waren eens 2 studenten …

Squire is opgericht door Nour-Saïd Sebaoui (27) en Jari Oorts (25). Ze leerden elkaar kennen tijdens hun studies bedrijfsmanagement aan de Karel de Grote-Hogeschool.
Zoals vele laatstejaars moesten ook zij stage lopen. De eerste echte werkervaring!

… die op zoek waren naar een stageplaats …

Na vele mails, telefoontjes en afspraken later bleven beide studenten met een wrang gevoel achter. Het kon toch niet zó moeilijk zijn om een geschikte stageplaats te vinden? De gezamenlijke frustraties leidden op een middag tijdens een lunch tot een geanimeerd sparmoment waaruit werd besloten dat er beslist een win-win was te behalen, zowel voor studenten, bedrijven als scholen die allen betrokken zijn bij een stage.

stageplatform

… en toen kwam Squire!

Die ene lunch, dat was het moment dat Squire was geboren!

Met het idee dat het vinden van een stage beslist eenvoudiger kon, gingen de twee studenten aan de slag en kwamen ze tot een blauwdruk van wat Squire vandaag is; een online platform waar studenten een stageplaats kunnen zoeken en bedrijven een stageplaats kunnen aanbieden. Of zoals het duo het destijds verwoordde: de Tinder voor stages.

Vele brainstormsessies en interviews met studenten, docenten en bedrijven later, kwamen beide studenten plots tot de vaststelling dat ze niet langer zomaar geanimeerde sparmomenten hadden, maar aan het bouwen waren aan een echte onderneming!

Fun fact: wist je dat het platform eerst “Intern Placement (IPL)” heette?

2 februari 2020

2/2/2020, de dag dat Squire werd geboren. Een dag om niet te vergeten voor de twee ondernemers!

Op deze dag ging de eerste versie van het online platform live en was Squire officieel een feit.

Waarom doen we dit eigenlijk?

In sneltempo zijn we geëvolueerd van studenten naar ondernemers. Niet omdat we nu een ondernemingsnummer hebben, maar omdat we na de vele gesprekken die we hadden met elkaar en anderen er onze missie van hebben gemaakt om het bureaucratische karakter van stages in de vuilbak te werpen en de zoektocht van studenten en bedrijven naar respectievelijk een geschikte stageplaats en stagiair eenvoudiger en toegankelijker te maken.

Vanuit onze eigen ervaring ondervonden we vanop de eerste rij hoe lastig het vinden van een kwalitatieve stageplaats is die je op het lijf is geschreven (ja, die zijn er echt!).

Veel te vaak kiezen studenten dan maar the next best thing om toch maar een stageplaats te hebben, ookal is het niet volledig hun ding. Dat was ook bij vele van onze medestudenten het geval.

Het resultaat: een online platform waarmee we stages vereenvoudigen en wat we vandaag met trots “Squire” noemen.

Fun fact: wist je dat het woord “Squire” afkomstig is van het Nederlandse “schildknaap”? Een schildknaap was ten tijde van de Middeleeuwen in zekere zin een ridder in opleiding, of zoals wij het graag zeggen, een stagiair-ridder.

Benieuwd wie er achter de schermen voor zorgt dat je via Squire een sublieme stageplaats / stagiair kan vinden?